เคนโต้ ในห้องเรียน

posted on 17 Jun 2013 11:10 by praniti-tan36
น่ะค่ะน่ะ
คำติดปาก
อาจารย์พูด
 
ทั้งผิดถูก
สั่งสอนมา
ให้รู้เห็น
 
พูดให้รู้
ฝึกแจกแจง
ให้คิดเป็น
 
แสนยากเย็น
เหมือนเข็ญครก
ขึ้นเนินโต
 
รอบรอบตัว
เพื่อนส่วนใหญ่
สัปหงก
 
เพลงยกอก
พุดขึ้นมา
ในสมอง
 
ไม่มีเลย
วัณวัฒน์
ตามครรลอง
 
ก้มลงมอง
เงยขึ้นมอง
เราทำไร
 
ในหัวคิด
อย่างเดียว
หมดเวลา
 
ถึงพารา
คงจะฉุด
ฉันไม่ไหว
 
ใจเรียกร้อง
ดังแว่วมา
อยากจะไป
 
เอาแล้วไง
เขาส่งมา
ให้เราเรียน
 
เร็วอีกนิด
อีกความคิด
แย้งถามหา
 
นาฬิกา
บอกเวลา
ห้าโมงกว่า
 
ตอนเที่ยงตรง
คงได้กล่าว
คำอำลา
 
กินมาม่า
ต้มยำกุ้ง
หรอยสุดใจ

edit @ 17 Jun 2013 11:18:16 by Praniti

Comment

Comment:

Tweet

เรียนน่าเบื่อ
จับปากกา
มาแต่งกลอน
( Hot! Hot! )

#1 By Nirankas on 2013-06-17 20:16